Thai English


คอร์สอบรมสำหรับประกอบวิชาชีพ

 

อบรมการเขียนโปรแกรม

จัดอบรมการเขียนโปรแกรม ในระดับ ปริญญาตรี, ปริญญาโท, ปริญญาเอก และระดับความลับองค์กรธุรกิจ ด้วย java (netbean+ireport), php (php+mysql), asp, vb6, vb.net, c#.net, c++, android, ios, clips, matlab ฯลฯ MultiPoint SDK, Ms Robotic, Microcontroller, RFID, fingerscanner, OCR, ANN, DSP, matlab, mathematica, arena, abb robot, maya animation, 3ds max animation, flash animation, robot arm, uav, cnc machine, plc, scada, imacro, vba, ruby, python, c, pascal, assembly, java, java script , เขียนโปรแกรมวาดการ์ตูนทุกภาษา ฯลฯ โครงงานจำนวนมาก 1000 กว่าโครงงานเขียนโปรแกรมสะสมมากว่า 10 ปี ทั้งภาคการศึกษา, เอกชน, บริษัท, ราชการ สนใจเข้ามาเลือกดูได้ซึ่งเป็นโปรเกรมที่พัฒนาขั้นมาเองทั้งสิ้นไม่มีที่ไหนเหมือน ทั้งรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูป, เว็บไซต์ และ
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน iOS, Android, BB OS, Windows Phone


* งดรับจ้างผลิตและพัฒนาระบบต่างๆสำหรับท่านที่ต้องการระบบพิเศษใดๆกรุณาแจ้งกับเจ้าหน้าที่บริษัท
เราจะพัฒนาระบบที่ท่านต้องการในรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปเราจะไม่ขอรับเงินหรือทำสัญญาใดๆ ก่อนการทำงานเพื่อ
ความยึดหยุ่นในการทำงานที่มีความซับซ้อนสูงจึงต้องใช้เวลาในการพัฒนาสำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์มาแล้วแต่
ไม่ต้องการระบบทางเราจะทำเป็นรูปแบบโปรแกรมสำเร็จรูปต่อไป
* สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำโปรเจ็คจบเราไม่รับทำ แต่จะรับสอนวิธีการในการพัฒนา ขอบคุณครับ

วิธีการในการพัฒนาระบบ

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จ

องค์ประกอบแห่งความสำเร็จหัวใจสำคัญคือความเข้าใจโลกเข้าใจมนุษย์ซึ่งก็คือ หลักการบริหารและองค์ความรู้ที่นำมาแก้ไขปัญหาซึ่งสำเร็จได้ด้วยศีลธรรมอันดี ที่เป็นการทำงานที่แท้จริง

ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

 ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม       แจ้งความประสงค์พัฒนาระบบ

อัพเดทระบบที่เข้ารับการอบรม ปี 2013

ทำไมระบบที่เราพัฒนาในแต่ละปีจึงมีจำนวนมากและแต่ละโครงงานมีความยากในการพัฒนาเพราะ
ว่าการพัฒนามีขอบเขตเวลา ในการพัฒนาและการเรียนรู้ดังนั้นการวางแผนในการเรียนรู้และการพัฒนา
จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นซึ่งเราใช้หลักวิศวกรรม ซอฟแวร์ในการพัฒนาระบบต่างๆร่วมกับหลักการบริหาร
โครงงาน ผลทำให้งานจึงออกมาตรงตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่แรกโดย การทำงานร่วมกันระหว่างโปรแกรมเมอร์
ชาวไทยและต่างประเทศ รายการดังต่อไปนี้เป็นชิ้นงานส่วนหนึ่งของปี 2013 ที่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้

ระบบงานในปี 2014 ยังไม่ได้อัพเดท...

"ระบบลับที่องค์กรและหน่วยงานเอกชนหรือราชการจ้างผลิตเราขอสงวนสิทธ์ในการไม่เปิดเผยข้อมูล"

ชิ้นงานนวัตกรรมโดย NARA Technology

รายละเอียดการอบรม โปรแกรมควบคุมแขนกลหุ่นยนต์ด้วยคีเน็กเซ็นเซอร์

คอร์สพื้นฐาน

1.1 เขียนโค้ดอะดูริโน่ด้วยภาษาซีเพื่อสั่งงานเซอร์โว 2 ชม.
1.2 เขียนโค้ดภาษาซีซาร์ปสั่งงานพอร์ดขนาน 2 ชม.
1.3 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปต่อคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.4 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปเปิดการเชื่อมต่อและกล้องของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.5 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปแสดงผลค่า x, y, z ข้อต่อทั้งหมดของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.6 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลด้วยท่าทาง 2 ชม.
1.7 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลแบบเรียลทาม 2 ชม.
รวม 14 ชม. 18,000 บาท / โปรแกรมการอบรม*

คอร์สระดับบกลาง

1.1 เขียนโค้ดสั่งแขนกลด้วย G Code 8 ชม.
1.2 เขียนโค้ดสั่งแขนกลติดต่อ SCADA (supervisory control and data acquisition) 8 ชม.
รวม 16 ชม. 19,200 บาท / โปรแกรมการอบรม*

คอร์สระดับสูง

1.1 เขียนโค้ดอะดูริโน่ด้วยภาษาซีเพื่อสั่งงานเซอร์โว 2 ชม.
1.2 เขียนโค้ดภาษาซีซาร์ปสั่งงานพอร์ดขนาน 2 ชม.
1.3 เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลแบบ inverse kinematics 8 ชม.
1.4 เขียนโปรแกรมควบคุมแขนกลแบบ PID (proportional-integral-derivative) 8 ชม.
รวม 20 ชม. 22,000 บาท / โปรแกรมการอบรม*

คอร์สการออกแบบ แขนกลวิเคราะห์ด้วย finite element analysis (FEA)
ออกแบบแขนกลด้วย SolidWorks วิเคราะห์ FEA ด้วย ANSYS 30 ชม
เปรียบเทียบมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC
34,000 บาท / โปรแกรมการอบรม*

(*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน)
ผู้อบรมที่ต้องการสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ดังรายการต่อไปนี้:
1. Arduino UNO R3 Board
2. Acrilic Robot Arm Frame
3. Servo 7 ตัว
4. 12 V. DC Power Supply

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม 
2. คู่มือประกอบการอบรม

เอกสารเผยแพร่
1. การออกแบบแขนกลอุตสาหกรรม
2. ทฤษฎีระบบควบคุม

อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง


รายละเอียดการอบรม โปรแกรมควบคุมอินเวิร์ดแพนดูลัมด้วยพีไอดีคอนโทรล

1.1 ประกอบโครงสร้าง Printer Inverted Pandullum และวงจรควบคุม 2 ชม.
1.2 เขียนโค้ดอะดูริโน่ด้วยภาษาซีเพื่อสั่งงาน DC Motor และ Optical Encoder 2 ชม.
1.3 เขียนโค้ดภาษา (C#/Matlab/Python/Java)* สั่งงานพอร์ดขนาน 2 ชม.
1.4 เขียนโปรแกรมภาษา (C#/Matlab/Python/Java)* เพื่อคำนวน PIC 8 ชม.
* กรุณาระบุโปรแกรมภาษาที่ต้องการ

รวม 14 ชม. 18,000 บาท / โปรแกรมการอบรม (*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน)
ผู้อบรมที่ต้องการสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ดังรายการต่อไปนี้:
1. Arduino UNO R3 Board
2. Pinter Frame
3. DC Motor + Optical Encoder (สามารถเปลี่ยนเป็น Accelometer, Potentiometer ได้)
4. DC Motor Driver Board
5. 12 V. DC Power Supply
6. ก้าน Pandulum และนำหนักถ่วง

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม 
2. คู่มือประกอบการอบรม

รายละเอียดการอบรม โปรแกรมคำนวนทิศทางและระยะทางสัญญาณไวเลสลูกข่าย

1.1 เขียนโค้ดอะดูริโน่ด้วยภาษาซีเพื่อสั่งงานเซอร์โว 2 ชม.
1.2 เขียนโค้ดภาษาซีซาร์ปสั่งงานพอร์ดขนาน 2 ชม.
1.3 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปต่อคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.4 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปเปิดการเชื่อมต่อและกล้องของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.5 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปแสดงผลค่า x, y, z ข้อต่อทั้งหมดของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.6 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลด้วยท่าทาง 2 ชม.
1.7 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลแบบเรียลทาม 2 ชม.

รวม 14 ชม. 18,000 บาท / โปรแกรมการอบรม (*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน)
ผู้อบรมที่ต้องการสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ดังรายการต่อไปนี้:
1. Arduino UNO R3 Board
2. Acrilic Robot Arm Frame
3. Servo 7 ตัว
4. 12 V. DC Power Supply

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม 
2. คู่มือประกอบการอบรม

รายละเอียดการอบรม โปรแกรมระบบรดน้ำอัตโนมัติ + ชุดควบคุมอุณหภูมิและความชื้น

1.1 เขียนโค้ดอะดูริโน่ด้วยภาษาซีเพื่อสั่งงานเซอร์โว 2 ชม.
1.2 เขียนโค้ดภาษาซีซาร์ปสั่งงานพอร์ดขนาน 2 ชม.
1.3 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปต่อคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.4 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปเปิดการเชื่อมต่อและกล้องของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.5 เขียนโปรแกรมภาษาซีซาร์ปแสดงผลค่า x, y, z ข้อต่อทั้งหมดของคีเน็กเซ็นเซอร์ 2 ชม.
1.6 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลด้วยท่าทาง 2 ชม.
1.7 เขียนโปรแกรมสั่งการแขนกลแบบเรียลทาม 2 ชม.

รวม 18 ชม. 20,000 บาท / โปรแกรมการอบรม (*ไม่รวมค่าอุปกรณ์ในการจัดทำโครงงาน)
ผู้อบรมที่ต้องการสั่งอุปกรณ์เพิ่มเติมได้ดังรายการต่อไปนี้:
1. Arduino UNO R3 Board
2. Acrilic Robot Arm Frame
3. Servo 7 ตัว
4. 12 V. DC Power Supply

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม 
2. คู่มือประกอบการอบรม


รายละเอียดการอบรม ระบบแก้ไชปัญหาด้านการขนส่งด้วยปัญญาประดิษฐ์

1.1 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟังก์ชั่นทดสอบ 8 ชม.
1.2 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่นอ่านฐานข้อมูล 8 ชม.
1.3 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่น TSP/VRP 8 ชั่วโมง
1.4 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่น MTSP/CVRP 8 ชม.
1.5 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่น Algorithms (SA/GA/ABC/ACO/CS/CFO/CRO/PSO/ฯลฯ) 8 ชม.
1.6 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่น Hybrid Algorithms 8 ชม.
1.7 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้างฟั่งก์ชั่นในการคำนวนค่า Best Known Value 8 ชม.
1.8 เขียนโค้ด (Matlab/Java/Python/C#) เพื่อสร้าง Parameter Tunning 8 ชม.

รวม 64 ชม. 65,000 บาท / โปรแกรมการอบรม

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม 
2. คู่มือประกอบการอบรม

รายละเอียดมาตรฐานการวัดผลการทดสอบอัลกอริทึม

BRUNCHMARK FUNCTIONS:

Ackley's function, Sphere function, Rosenbrock function, Beale's function, Goldstein–Price function, Booth's function, Bukin function N.6, Matyas function, Lévi function N.13, Three-hump camel function, Easom function, Cross-in-tray function, Eggholder function, Hölder table function, McCormick function, Schaffer function N. 2, Schaffer function N. 4, Styblinski–Tang function, Simionescu function

TSP LIBRARY:

a280, ali535, att48, att532, bayg29, bays29, berlin52, bier127, brazil58, brd14051, brg180, burma14, ch130, ch150 , d198, d493, d657, d1291, d1655, d2103, d15112, d18512, dantzig42, dsj1000, dsj1000, eil51, eil76, eil101, fl417, fl1400, fl1577, fl3795, fnl4461, fri26, gil262, gr17, gr21, gr24, gr48, gr96, gr120, gr137, gr202, gr229, gr431, gr666, hk48, kroA100, kroB100, kroC100, kroD100, kroE100, kroA150, kroB150, kroA200, kroB200, lin105, lin318, linhp318, nrw1379, p654, pa561, pcb442, pcb1173, pcb3038, pla7397, pla33810, pla85900, pr76, pr107, pr124, pr136, pr144, pr152, pr226, pr264, pr299, pr439, pr1002, pr2392, rat99, rat195, rat575, rat783, rd100, rd400,
rl1304, rl1323, rl1889, rl5915, rl5934, rl11849, si175, si535, si1032, st70, swiss42, ts225, tsp225, u159, u574, u724, u1060, u1432, u1817, u2152, u2319, ulysses16, ulysses22, usa13509, vm1084, vm1748

CVRP LIBRARY:

A-n32-k5, A-n33-k5, A-n33-k6, A-n34-k5, A-n36-k5, A-n37-k5, A-n37-k6, A-n38-k5, A-n39-k5, A-n39-k6, A-n44-k6, A-n45-k6, A-n45-k7, A-n46-k7, A-n48-k7, A-n53-k7, A-n54-k7, A-n55-k9, A-n60-k9, A-n61-k9, A-n62-k8, A-n63-k10, A-n63-k9, A-n64-k9, A-n65-k9, A-n69-k9, A-n80-k10, B-n31-k5, B-n34-k5, B-n35-k5, B-n38-k6, B-n39-k5, B-n41-k6, B-n43-k6, B-n44-k7, B-n45-k5, B-n45-k5,.bak B-n45-k6, B-n50-k7, B-n50-k8, B-n51-k7, B-n52-k7, B-n56-k7, B-n57-k7, B-n57-k9, B-n63-k10, B-n64-k9, B-n66-k9, B-n67-k10, B-n68-k9, B-n78-k10, E-n101-k14, E-n101-k8, E-n13-k4, E-n22-k4, E-n23-k3, E-n30-k3, E-n31-k7, E-n33-k4, E-n51-k5, E-n76-k10, E-n76-k14, E-n76-k7, E-n76-k8, F-n135-k7, F-n45-k4, F-n72-k4, G-n262-k25, M-n101-k10, M-n121-k7, M-n151-k12, M-n200-k16, M-n200-k17, P-n101-k4, P-n16-k8, P-n19-k2, P-n20-k2, P-n21-k2, P-n22-k2, P-n22-k8, P-n23-k8, P-n40-k5, P-n45-k5, P-n50-k10, P-n50-k7, P-n50-k8, P-n51-k10, P-n55-k10, P-n55-k15, P-n55-k7, P-n55-k8, P-n60-k10, P-n60-k15, P-n65-k10, P-n70-k10, P-n76-k4, P-n76-k5, att-n48-k4, bayg-n29-k4, bays-n29-k5, dantzig-n42-k4, fri-n26-k3, gr-n17-k3, gr-n21-k3, gr-n24-k4, gr-n48-k3, hk-n48-k4, swiss-n42-k5, ulysses-n16-k3, ulysses-n22-k4

ผลการเปรียบเทียบอัลกอริทึมต่างๆ

กำลังอัพโหลด...

วิดิโอสาธิตการทำงานระบบ

กำลังอัพโหลด...

 

รายละเอียดการอบรม โปรแกรมร้านอาหาร

1. อบรมการจัดทำโปรแกรมร้านอาหารสำหรับพีซี

1.1 สร้างฐานข้อมูลระบบร้านอาหาร 2 ชม.
1.2 ระบบล็อกอิน 2 ชม.
1.3 ระบบสต๊อกวัตถุดิบ 2 ชม.
1.4 ระบบบิลวัสดุ 2 ชม.
1.5 ระบบขายอาหาร 2 ชม.
1.6 ระบบจองโต๊ะอาหาร 2 ชม.
1.7 ระบบสมาชิก 2 ชม.
1.8 ระบบโปรโมชั่น 2 ชม.
1.9 ระบบออกบิล 2 ชม.
1.10 ระบบออกรายงาน 2 ชม.

รวม 20 ชม. 25,000 บาท / โปรแกรมการอบรม

สิ่งที่จะได้รับในการอบรม

1. ซอร์ทโค้ดโปรแกรม
2. คู่มือประกอบการอบรม

 

บรรยากาศการอบรม

ตารางการเข้ารับการอบรม

ถ้าเวลาที่ท่านต้องการอบรมไปตรงกับผู้อบรมท่านอื่น สามารถโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ โทร.0851188440 หรือ 0856159091

ตารางคิวงานพัฒนาระบบ*

งดรับจ้างพัฒนาระบบต่างๆจะเหลือแค่รับอบรมระบบที่ต้องการ คิวงานเดิม
บริษัทจะเร่งพัฒนาให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็ว ขอบคุณครับ

 

ตารางการกิจกรรม


แผนที่ตั้ง พิกัด 16.835967,100.218226

211/15 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทร.055341081 โทรสาร.055341081 มือถือ.0851188440

(ร้านยังไม่ได้เปลี่ยนป้ายชื่อนะครับให้ดูป้ายที่เชียนว่า Crystal Tutor หน้าร้านครับ)

สถานที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม

(ติดต่อที่ คุณ เนาวรัตน์ เบอร์ 0856159091)

ตัวอย่างลูกค้า

องค์กรสั่งผลิตระบบและเข้าอบรมในการพัฒนาระบบไว้ใช้ภายในองค์กร

ระบบลับที่องค์กรและหน่วยงานเอกชนหรือราชการจ้างผลิตจำนวนมาก
เราขอสงวนสิทธ์ในการไม่เปิดเผยข้อมูลของโครงงานที่พัฒนา
เพราะจะกระทบต่อการบริหารงานขององค์กรที่เข้ามาอบรมได้

นศ. เข้ารับการอบรมโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง


ระบบต่างๆที่เข้ามาอบรมที่พิษณุโลกและออนไลน์...


กิจกรรมตอบแทนสังคม

1. ถวายเว็บไซต์ให้วัด ปี 2556
2. ถวายเอ็บฟลิเคชั่นให้วัด ปี 2556
3. ถวายสังฆทานพระสงฆ์ 20 รูป ปี 2556
4. ถวายพระพุทธรูปให้วัดรอบนอก ปี 2556
5. พิมพ์หนังสือสวดมนต์แจก ตาม โรงพยาบาลของรัฐ ปี 2556
6. เจ้าภาพทำซีดีธรรมะแจก ปี 2556
7. ถวายยาสามัญประจำบ้านแก่พระสงฆ์ ปี 2556
8. เจ้าภาพทำหนังสือสวดมนต์และพระผงแจก ปี 2556
9. ถวายพระไตรปิฎกแก่วัด ปี 2557

 

เมนูหลัก

อบรม

บริการ

เผยแพร่

picture

ต้นแบบงานนวัตกรรม
เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
เครื่องตรวจนับการเจริญเติมโตพืช
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพดิน
เครื่องวิเคราะห์คุณภาพปุ๋ย
เครื่องตรวจสอบเปรียบเทียบ
การเจริญเติบโตของพืช

สำหรับองค์กร

picture
picture
picture